Zajęcia specjalistyczne w ramach czesnego: terapia logopedyczna, terapia SI, Terapia ręki, trening umiejętności społecznych, angielski, basen.

Czesne

Opłata miesięczna: 500,00 PLN (płatne przez 12 miesięcy)
Wpisowe: 500,00 PLN (opłata jednorazowa)

Świetlica

Nasza szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:30. Dla komfortu rodziców, istnieje możliwość zapisania dziecka do świetlicy. Świetlica jest płatna w godzinach 15:00-16:30. Abonament miesięczny: 150,00 PLN.

Zajęcia

Opłata miesięczna obejmuje zajęcia związane z realizacją podstawy programowej, zajęcia specjalistyczne grupowe oraz indywidualne.

Obiady

Istnieje możliwość wykupienia dwudaniowych obiadów dla dziecka.