Czesne

Opłata miesięczna: 600,00 PLN (płatne przez 12 miesięcy)
Wpisowe: 500,00 PLN (opłata jednorazowa)

Zajęcia

Opłata miesięczna obejmuje zajęcia związane z realizacją podstawy programowej, zajęcia indywidualne i grupowe.

Obiady

Istnieje możliwość wykupienia dwudaniowych obiadów dla dziecka.