Spośród innych tego typu placówek wyróżnia nas:

- oparte na wzmocnieniach, a nie karach motywowanie dzieci do nauki;
- koncentracja na poprawnym zachowaniu się;
- stawianie na samodzielność;
- intensywne wspomaganie prawidłowych interakcji koleżeńskich.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy systemy motywacyjne.

Tabliczki żetonowe i kontrakty behawioralne są u nas standardem. Bardzo ważną rzeczą dla nas jest „odczarowanie” sytuacji uczenia i pokazanie dzieciom, że nauka jest po prostu fajna, a porządne zachowanie się opłaca. Nie boimy się pracy z uczniami prezentującymi zachowania niepożądane. Sukcesy, które mamy w tym zakresie, są dla nas szczególnie cenne. Dbamy o to, by uczniowie nabywali nowe umiejętności. Koncentrujemy się w dużym stopniu na umiejętnościach społecznych - współpracy, porozumienia i wyrażania siebie w grupie oraz samodzielności i umiejętności samoobsługowych.