1. SPOTKANIE

Rozpoczynamy od spotkania z rodzicami/opiekunami. Rozmawiamy o Twoim dziecku - jego umiejętnościach i jego potrzebach. Pytamy Cię również o Twoje oczekiwania. Każda informacja, którą nam przekażesz, jest dla nas bardzo cenna.

2. PSYCHOLOG

Kolejnym etapem jest spotkanie Twojego dziecka z psychologiem. Indywidualna rozmowa pozwala określić zarówno mocne obszary Twojego dziecka, jak i te, które wymagają większej uwagi. Wnioski z tej pracy są bardzo pomocne podczas tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

3. DECYZJA

Proces rekrutacji kończymy podpisaniem umowy.

Więcej informacji:

Chcesz dowiedzieć się o metodach stosowanych w Szkole ASQ, zajrzyj tutaj.