1. SPOTKANIE

Rozpoczynamy od spotkania dyrektora  z rodzicami/opiekunami. Rozmawiamy o Twoim dziecku - jego umiejętnościach i jego potrzebach. Pytamy Cię również o Twoje oczekiwania. Każda informacja, którą nam przekażesz, jest dla nas bardzo cenna. W trakcie spotkania otrzymujesz informację jak prowadzona jest terapia w szkole ASQ oraz jak monitorujemy postępy Twojego dziecka. To spotkanie ma także na celu przedstawienie organizacji pracy szkoły.

2. PSYCHOLOG

Kolejnym etapem jest spotkanie Twojego dziecka z  koordynatorem terapii - terapeutą behawioralnym. Indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem trwa ok. 45 min i jest zakończone krótkim posumowaniem i rozmową z rodzicem . Taka konsultacja pozwala określić zarówno mocne obszary dziecka, jak i te, które wymagają większej uwagi. Wnioski z tego spotkania  są bardzo pomocne podczas planowania przyjęcia Twojego dziecka do szkoły.

3. DECYZJA

Proces rekrutacji kończymy podpisaniem umowy. Podpisanie umowy jest możliwe tylko w przypadku gdy dziecko ma już wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.