Kto tworzy Szkołę ASQ?

Magdalena Lewińska-Ochal - dyrektor, pedagog specjalny, logopeda w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

35 szkoleń

Magdalena
Lewińska-Ochal

dyrektor, pedagog specjalny, logopeda

Władysław Stanek - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Władysław Stanek

nauczyciel

Joanna Głuch - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Joanna Głuch

zastępca dyrektora

Aleksandra Gągała - nauczyciel w ASQ Szkoła

10 szkoleń

Aleksandra Gągała

nauczyciel

Kasper Kalbarczyk - Oligofrenopedagoog w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Kasper Kalbarczyk

nauczyciel

Agnieszka Kazanecka - mgr teologii, nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Agnieszka Kazanecka

mgr teologii, nauczyciel

Agnieszka Krawczyk - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Agnieszka Krawczyk

nauczyciel

Maria Martyniak - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Maria Martyniak

nauczyciel

Elżbieta Bancerz - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Elżbieta Bancerz

nauczyciel

Natalia Pszczółkowska - oligofrenopedagog, psycholog w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Natalia Pszczółkowska

psycholog

Justyna Prokop - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Justyna Prokop

nauczyciel

Edyta Załuska - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Edyta Załuska

nauczyciel

Magdalena Cackowska - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Magdalena Cackowska

nauczyciel

Żaneta Przybysz - nauczyciel w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Żaneta Przybysz

nauczyciel

Eliza Bereda - logopeda w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Eliza Bereda

logopeda

Bogumiła Błaszczak - terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Bogumiła Błaszczak

terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Adam Fijas - pomoc nauczyciela w ASQ Szkoła

Adam Fijas

pomoc nauczyciela

Paulina Kacprzak - pomoc nauczyciela w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Paulina Kacprzak

pomoc nauczyciela

Bartosz Siedlec - Pomoc nauczyciela w ASQ Szkoła

18 lat doświadczenia

0 szkoleń

Bartosz Siedlec

Pomoc nauczyciela

Katarzyna Oleksiuk - pomoc nauczyciela w ASQ Szkoła

Katarzyna Oleksiuk

pomoc nauczyciela

Adrianna Grzywacz - pomoc nauczyciela w ASQ Szkoła

Adrianna Grzywacz

pomoc nauczyciela

Adriana Wiśniewska - pomoc nauczyciela w ASQ Szkoła

Adriana Wiśniewska

pomoc nauczyciela

Magdalena Opara - pomoc nauczyciela w ASQ Szkoła

Magdalena Opara

pomoc nauczyciela

Magdalena Lewińska-Ochal


O mnie:

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagog specjalny, logopeda. Ukończyłam także studia podyplomowe na SWPS w Warszawie na kierunku Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania oraz Kurs Kwalifikacyjny Zarządzania w Oświacie. Od 2004 roku pracuję z dziećmi młodzieżą ze spektrum autyzmu. Od 2009 roku moja praca zawodowa jest związana z placówkami ASQ.

Szkolenia:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 – modułowy
 • Techniki SAZ w rozwijanie mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego
 • SYSABA – nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej
 • PECS – Picture exchange Comunication System – Poziom 1
 • PECS – Picture exchange Comunication System – Poziom 2
 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci
 • Narzędzie M- CHAT -R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Konferencja XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB, warsztat: „ Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem”
 • Autyzm i Zespół Aspergera – rozpoznanie i pomoc edukacyjno – terapeutyczna
 • Konferencja: I Zlot Behawiorystów „ Wspólnie uczyć”
 • Konferencja: II Zlot Behawiorystów : 50 lat Polskiego Behawioryzmu”
 • Konferencja Autyzm – drogi do sukcesu
 • Równowaga życia i pracy na stanowisku dyrektora
 • Kurs dla wychowawców kolonijnych
 • Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych – SOTIS
 • Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy i fizjoterapeuty
 • Praktyczne podstawy pracy z dziećmi i z autyzmem – SOTIS
 • Alternatywne Sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – DIAGNOZA AAC. SOTSOWANIE OCENY EFEKTYWNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEMÓWIĄCYCH Z UŻYCIEM NARZĘDZIA „ SPRAWDZ JAK SIĘ POROZUMIEWAM”
 • Alternatywne Sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – STOPIEN I,II,III,IV
 • Szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego wsparcia będącego modyfikacją Sytemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI ( AAC)
 • Ukończenie szkoleń dla dyrektorów w ramach Akademii Dyrektora
 • Konferencja Uj : Autyzm – od nauki do praktyki
 • Ochrona danych osobowych w jednostkach Oświatowych
 • TEACH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Morlaesa
 • Ogólnopolski Kongres Pedagogów Specjalnych i terapeutów „ Seksualność, zaburzenia psychiczne, agresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – jak radzić sobie z trudnymi obszarami w pracy
 • „Echolalia- przegląd badań” _Scolaris

Władysław Stanek


O mnie:

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyłem w szkoleniach i kursach z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także z zakresu terapii behawioralnej. Posiadam kwalifikacje terapeuty integracji sensorycznej oraz terapeuty treningu słuchowego Johansena.

Joanna Głuch


O mnie:

Jestem absolwentką studiów ekonomicznych. Pracowałam ze studentami oraz z młodzieżą w szkole policealnej. Ostatecznie znalazłam swoje miejsce w ASQ. Praca tutaj zainspirowała mnie do zdobywania wiedzy o autyzmie, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, terapii behawioralnej oraz z zakresu prawa w oświacie i zarządzania. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w oświacie.

Kursy i szkolenia:

 • Kwalifikacyjny z zakresu zarządzania w oświacie,
 • Kwalifikacje pedagogiczne,
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3-modułowy kurs bazowy,
 • Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Wykłady w ramach Akademii Dyrektora,
 • Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta,
 • Dwie kolejne edycje Kongresu Prawa Oświatowego (styczeń, październik 2022 r.)
 • Liczne webinary z zakresu edukacji dzieci z autyzmem oraz przepisów prawa w oświacie.

Aleksandra Gągała


O mnie:

Nazywam się Aleksandra Gągała, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, plastyki, techniki, a także oligofrenopedagogiem. Z dziećmi pracuję od 2015 r. najpierw jako wychowawca przedszkolny, następnie - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od 2018 r. jestem związana ze Szkołą ASQ. Interesuje się rękodziełem, w wolnych chwilach szydełkuję i tworzę biżuterię.

Studia podyplomowe:

 • Zarządzanie oświatą,
 • Język polski - dydaktyka nauczania przedmiotu,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Plastyka - dydaktyka nauczania przedmiotu,
 • Technika - dydaktyka nauczania przedmiotu.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs bazowy (3 modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Sensoplastyka
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • AAC: Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się.
 • Psychopedagogika traumy
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • MAKATON
 • Jak redukować zachowania trudne?
 • 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się

Kasper Kalbarczyk


O mnie:

Nazywam się Kasper Kalbarczyk. Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, biologii, przyrody i informatyki. Jestem w trakcie studiów z fizjoterapii. Interesuje się szeroko pojętą aktywnością fizyczną i rehabilitacją.

Kursy i szkolenia:

 • Bazowy kurs terapii behawioralnej
 • Instruktor pływania WOPR
 • Trener personalny oraz szkolenie z integracji bilateralnej

Agnieszka Kazanecka


O mnie:

W szkole ASQ jestem nauczycielem. Interesuję się teologią praktyczną, dużą satysfakcję czerpię z działań społecznych. Wolny czas chętnie spędzam na sali fitness i basenie.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs bazowy (3 modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”
 • Późna interwencja behawioralna
 • Sensomotoryczna terapia widzenia
 • TERAPIA RĘKI - I i II moduł
 • Kurs kierownika wypoczynku
 • ADHD - objawy, diagnoza, terapia
 • Autystyczne spektrum zaburzeń w teorii i praktyce edukacyjnej
 • Podstawowe metody i techniki wpływające na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Strategia TEACCH w oddziaływaniach wobec dzieci z ASD
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1

Agnieszka Krawczyk


O mnie:

Nazywam się Agnieszka Krawczyk. Jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Lublinie. Interesuję się neurodydaktyką i aktywnymi metodami nauczania. Pasjonują mnie powieści o tematyce medycznej, szczególnie twórczość Tess Gerritsen.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Bazowy (3 modułowy) - terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • 9 kluczowych umiejętności komunikacyjnych

Maria Martyniak


O mnie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie na kierunkach neofilologia oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Interesuje się muzyką klasyczną i filmową, jestem mamą trojga dzieci.

Kursy i szkolenia:

 • Pedagogiczny
 • Wychowawcy kolonijnego
 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ochrony przeciwpożarowej

Elżbieta Bancerz


O mnie:

Nazywam się Elżbieta Bancerz. Ukończyłam studia licencjackie z oligofrenopedagogiki i aktualnie jestem w trakcie studiów magisterskich z surdopedagogiki z terapią pedagogiczną. Interesuję się karate tradycyjnym oraz koszykówką. W wolnych chwilach lubię spędzać czas na świeżym powietrzu lub na czytaniu książek.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Bazowy (3 modułowy) - terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1

Natalia Pszczółkowska


O mnie:

Nazywam się Natalia Pszczółkowska. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z przygotowaniem pedagogicznym. Jestem również trenerką umiejętności społecznych. W wolnym czasie lubię czytać oraz spędzać czas na świeżym powietrzu. Uwielbiam podróżować i poznawać nowe kultury.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Bazowy (3 modułowy) - terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • Trener umiejętności społecznych
 • Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym
 • STER na ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Warsztat dla psychologów

Bartosz Siedlec


O mnie:

Nazywam się Bartosz Siedlec. Studiuję Pedagogikę. Mam pogodne usposobienie i lubię żartować. Chciałbym podróżować i poznawać nowe miejsca. Jestem empatyczny, potrafię współczuć i pocieszać. Patrzę na świat optymistycznie.

Justyna Prokop


O mnie:

Nazywam się Justyna Prokop, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, a także oligofrenopedagogiem. Z dziećmi pracuję od 2015 r., od 2018 r. związana jestem z placówką ASQ. Moje hobby to sport oraz czytanie książek.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Bazowy (3 modułowy) - terapia behawioralna w teorii i praktyce
 • Trener umiejętności społecznych
 • 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1

Paulina Kacprzak


O mnie:

Nazywam się Paulina Kacprzak. Pracuję w szkole ASQ od grudnia 2021 roku, na stanowisku pomoc nauczyciela. Lubię spędzać czas z dziećmi, odpowiadać na ich potrzeby. Wolny czas lubię spędzać na tworzeniu słodkości. Interesuję się cukiernictwem oraz kulinariami.

Kursy i szkolenia:

 • „Opiekun nad dziećmi”
 • „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

Edyta Załuska


O mnie:

Nazywam się Edyta Załuska. Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem historii i politologii. Interesuje się polityką i publicystyką. Moje hobby to kino światowe i tenis ziemny.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Bazowy ( 3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • 9 kluczowych umiejętności komunikacyjncyh

Magdalena Cackowska


O mnie:

Nazywam się Magdalena Cackowska. Z wykształcenia jestem pedagogiem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz na kierunku „Spektrum autyzmu”. Interesuje się numizmatyką. Moje hobby to czytanie i jazda na rowerze.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs kolonijny
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Kurs bazowy (3-modułowy): „Terapia behawioralna w teorii i w praktyce”

Żaneta Przybysz


O mnie:

Nazywam się Żaneta Przybysz i jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiem specjalnym. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, współpracuję z poradnią jako terapeuta ręki i pedagog specjalny. Ukończyłam liczne kursy z logorytmiki oraz studia z zakresu integracji sensorycznej. W wolnym czasie uwielbiam podróże, szczególnie nad morze.

Kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Kurs Bazowy ( 3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”
 • Kurs integracji sensorycznej
 • Kurs logorytmika

Eliza Bereda


O mnie:

Nazywam się Eliza Bereda. Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę studiując Neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

W swojej pracy staram się stosować multidyscyplinarne oraz indywidualne podejście do diagnozy i terapii moich pacjentów. Interesuję się siatkówką i szeroko pojętą tematyką jogi. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, gotować oraz wędrować po górach.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs bazowy 3 - modułowy TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno - twarzowych
 • Nie patrzy. Nie słucha. Nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia krok po kroku
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia
 • SMURF - strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
 • FTM - fizjologiczna terapia miofunkcjonalna
 • Afazja rozwojowa - diagnoza i terapia krok po kroku

Bogumiła Błaszczak


O mnie:

Ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna z Terapią Ręki. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera”.

Kursy i szkolenia:

 • Konsultant do spraw dietetyki
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Plastyka sensoryczna w pracy z dziećmi
 • Jak wspierać koncentracje uwagi u dzieci
 • Mała motoryka zabawy manipulacyjne w terapii ręki
 • Terapia ręki w praktyce ćwiczenia, masaże, zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Integracja sensoryczna z elementami terapii ręki
 • Terapia Integracji Sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu
 • Joga integralna jako wielowymiarowe narzędzie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, emocjonalnymi i społecznymi
 • Wybrane techniki behawioralne w pracy z uczniami z Zespołem Aspergera.

Katarzyna Oleksiuk


O mnie:

Jestem pomocą nauczyciela. Studiuję pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Moje zainteresowania to literatura, sztuka oraz muzyka.

Adrianna Grzywacz


O mnie:

Jestem pomocą nauczyciela. Posiadam certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. Moje zainteresowania to psychologia, taniec i joga.

Adriana Wiśniewska


O mnie:

Jestem pomocą nauczyciela. Studiuję pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Posiadam dyplom i certyfikat ,,Terapeuta zajęciowy’’, a także kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i tytuł Ratownika. Interesuje się sportem, muzyką i podróżami.

Adam Fijas


O mnie:

Jestem technikiem fizjoterapii. Pracuję jako pomoc nauczyciela. Interesuję się muzyką, filmem i fotografią.

Magdalena Opara


O mnie:

Pracuję jako pomoc nauczyciela. Ukończyłam studium psychologiczno-socjologiczne. Moje zainteresowania to psychologia, muzyka oraz literatura kryminalna.

Zdjęcie zajęć w szkole ASQ
Rekrutacja trwa cały rok!
Zapisz dziecko już teraz

Kontakt

Masz pytania? Chciałbyś zobaczyć jak wygląda przedszkole od środka?

Skontaktuj się! Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Tytuł wiadomości:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa ASQ ul. Armii Krajowej 133, 05-200 Wołomin. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Informacją RODO.

Nasze instytucje


Logo Przedszkole ASQ

ASQ Przedszkole

Logo Niepubliczna Poradnia ASQ

ASQ Niepubliczna Poradnia

Logo Rehabilitacja ASQ

ASQ Rehabilitacja

Logo Radosne Przedszkole

Radosne Przedszkole

Logo Centrum Terapii Medek ASQ

ASQ Centrum Terapii Medek

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookies.
Kliknij żeby zamknąć